card

Элсэн суралцах дараалал

Оросын аль нэг их дээд сургуульд элсэн суралцах шаардлага нь гадаад оюутнуудын хувьд харьцангуй уян хатан байдаг бол, элсэлтийн үе шат нь тун энгийн. Танаас аливаа банкны баталгаа шаардахгүй, барьцаа мөнгө байршуулах хэрэггүй, орос хэлний мэдлэгийн шалгалтын оноо нэхэхгүй. Танд эхний ээлжинд гадаад паспорт байхад л хангалттай.

Элсэлтийн ерөнхий үе шат (схем)

Хэрвээ Та ОХУ-ын аль нэг их дээд сургууль, эсвэл 1 жилийн хэлний бэлтгэлд элсэн суралцахыг хүсэж байгаа бол “Оросын боловсролын онлайн үзэсгэлэн-2020”-д оролцохыг урьж байна. 

“РОССИЙСКАЯ‌ ‌ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ‌ ‌ОНЛАЙН‌ ‌ВЫСТАВКА-2020‌ ‌

С‌ ‌25‌ ‌НОЯБРЯ‌ ‌ПО‌ ‌10‌ ‌ДЕКАБРЯ‌ ‌2020г.‌ ‌ ‌
  • 550‌ ‌квот‌ ‌по‌ ‌бакалавриату,‌ ‌магистратуре‌ ‌и‌ ‌докторантуре‌ ‌
  • Бесплатное‌ ‌обучение‌ ‌в‌ ‌течении‌ ‌4-5‌ ‌лет‌ ‌+‌ ‌ежемесячные‌ ‌стипендии‌ ‌
  • Более‌ ‌600‌ ‌специальностей,‌ ‌около‌ ‌500‌ ‌вузов‌ ‌ ‌
  • Живое‌ ‌общение‌ ‌с‌ ‌приемной‌ ‌комиссией‌ ‌на‌ ‌монгольском‌ ‌языке‌ ‌
  • Не‌ ‌требуется‌ ‌знания‌ ‌русского‌ ‌языка‌ ‌и‌ ‌баллов‌ ‌ЕГЭ‌ ‌ ‌
  • Не‌ ‌требуется‌ ‌финансовых‌ ‌гарантий,‌ ‌разрешена‌ ‌подработка‌ ‌ ‌
  • Университет‌ ‌и‌ ‌вуз‌ ‌–‌ ‌единый‌ ‌студенческий‌ ‌кампус‌ ‌ ‌
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ‌

Хүсэлт илгээх